Registracija preduzeća

 

Naša pravna kancelarija pruža usluge  i prati sve promjene u vezi sa registracijom pravnih lica, . Te usluge uključuju sljedeće:

• osnovna registracija pravnih lica
• priprema cjelokupne osnivačke dokumentacije
• pripajanja i akvizicije pravnih lica
• procedura povećanja i smanjenja kapitala
• promjena izvršnog direktora i ovlašćenih lica
• sve druge statusne promjene (promjena imena, adrese, šifre djelatnosti itd)

 

Potrebna Vam je pravna usluga iz oblasti registracije preduzeća?

Pošaljite nam zahtjev za ponudu