Politika kvaliteta

Temelj razvoja Finance Plus-a je zadovoljstvo i stalno unapređenje sistema kvaliteta prema normi EN ISO 9001:2008.

Ovaj sertifikat vrjedi za sljedeće područje: Usluge poslovnog savetovanja,Računovodstveno finansijskog izvještavanja i interne revizije

Za uspješnu, sigurnu i bogatu kompaniju neophodan je sastanak tri člana vrhovnog zadovoljstva gdje je jedan važan koliko svi i svi su važni koliko jedan. Nema prvog ni poslednjeg jer je zbir zadovoljstva tih članova veći od tri, a nezadovoljstvo samo jednog dovoljno je da rezultat bude nula.

Vlasnici i zaposleni kao jedan tim koji mora biti u savršenom skladu baš kao tijelo kod čovjeka, da bi postigao fantastične rezultate. Osim toga oni moraju da rade na kontuniranom unapređenju sebe samih da bi kao cjelokupan tim odnosno organizacija permanentno napredovali. U cilju napretka kompanijska vizija je takođe stalna edukacija zaposlenih.

Klijenti koji predstavljaju ljubav, čiji odnos sa Finance Plus-om stvara nove poslovne uspjehe. Od početka stvaramo čvrste veze sa klijentima, sa kojima razvijamo odnos međusobnog povjerenja kroz razumijevanje njihovih potreba i pružanje usluga na najvišem nivou.

Priroda kao jedan beskrajni stvaralac uživanja, zdravlja, dobrog raspoloženja, odmora i svega onoga što pozamljujemo od budućih generacija. Zbog toga nam je dužnost da nezamjenljivu prirodu predamo ako ne u boljem i savršenijem stanju, onda pak u onom u kojem smo je zatekli.